گاوصندوق های بامیل

حامی آروین، نماینده انحصاری بامیل در ایران

02191302266

گاوصندوق ESD 101 KNOB

وزن : 30 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

334*412*307

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

224*335*230

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز دیجیتال

گاوصندوق ESD 101 KEY

وزن : 30 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

334*412*307

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

224*335*230

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز و کلید

گاوصندوق ESD 102 KNOB

وزن : 37 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

372*433*333

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

242*337*237

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز دیجیتال

گاوصندوق ESD 102 KEY

وزن : 37 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

372*433*333

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

242*337*237

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز و کلید

گاوصندوق ESD 102 T KEY

وزن : 37 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

372*333*433

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

247*237*337

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز دیجیتال

گاوصندوق ESD 102 T knob

وزن : 37 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

372*333*433

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

247*237*337

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز دیجیتال

گاوصندوق ESD 103 KNOB

وزن : 51 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

392*486*346

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

260*366*226

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز دیجیتال

گاوصندوق ESD 103 KEY

وزن : 51 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

392*486*346

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

260*366*226

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز و کلید

گاوصندوق ESD 105 KEY

وزن : 127 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

513*494*718

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

341*345*514

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز و کلید

گاوصندوق ESD 104 KEY

وزن : 100 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

513*494*628

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

341*345*424

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز و کلید

گاوصندوق ESD 103 T KNOB

وزن : 51 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

392*346*486

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

226*366*337

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز دیجیتال

گاوصندوق ESD 103 T KEY

وزن : 51 کیلوگرم

 ابعاد خارجی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

392*346*486

ابعاد داخلی :

(عمق* عرض* ارتفاع)(cm)

226*366*337

رنگ : کرم و مشکی

سیستم قفل : رمز و کلید

به راهنمایی نیاز دارید؟ در واتس‌اپ پیام ارسال کنید
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید. preloader