اخبار اسپیتامن

New Location در پالادیوم

New Location در پالادیوم

ادامه مطلب
اسپیتامن و ضبط ویدئو

اسپیتامن و ضبط ویدئو

در دنیای امروز، بهره گیری از ابزار های مدرن و پیشرفته، یکی از روش هایی است که شرکت های موفق و آینده نگر به کار می گیرند و ارائه خدمات با روش هایی نوین را از حقوق مصرف کننده می دانند.

ادامه مطلب
سمینار آموزشی فروش و بازاریابی اسپیتامن

سمینار آموزشی فروش و بازاریابی اسپیتامن

ارائه مشاوره فروش با اسلوب قدیمی و به روش غیرعلمی یک داستان تکراری و حتی ملال‌آور خواهد بود، امروزه تفکر فروش در ایران از حالت سنتی خارج‌شده و دلیل آن افزایش خرد جمعی و ارتقاء سطح علمی خریداران، شناخت و دسترسی به منابع اطلاعاتی ناب است.

ادامه مطلب